...  การเรียนดี  กีฬาเด่น  เน้นคุณธรรม  นำสังคม  นิยมประชาธิปไตย  ห่างไกลยาเสพติด  ...
   
ถวายราชสดุดีเนื่องในวันวชิราวุธ
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559
กองลูกเสือโรงเรียนเมืองสรวงวิทยาจัดพิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันวชิราวุธ
เพื่อน้อมรำลึกถึงวันคล้ายวันสวรรคต
ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชการที่ 6
ผู้ทรงริเริ่มกิจการลูกเสือ ได้พระราชทานกำเนิดลูกเสือขึ้นในประเทศไทย
                              
                                                                          ( ภาพกิจกรรม )


"โครงการลงแขกเกี่ยวข้าว น้อมถวายอาลัยแด่พ่อหลวง "
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559
นายบุญล้อม ไชยสิงห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
นำคณะครู นักเรียน โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
ร่วมกิจกรรม "โครงการลงแขกเกี่ยวข้าว น้อมถวายอาลัยแด่พ่อหลวง"
ณ แปลงนาสาธิตเทศบาลตำบลคูเมือง อำเภอเมืองสรวง
                              
                                                                          ( ภาพกิจกรรม )

"รวมพลังแห่งความภักดี ทำดีเพื่อพ่อด้วย กาย วาจา ใจ"
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559
นายบุญล้อม ไชยสิงห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
นำคณะครู นักเรียน โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
ร่วมกิจกรรม "รวมพลังแห่งความภักดี ทำดีเพื่อพ่อด้วย กาย วาจา ใจ"
และเป็นผู้นำกล่าวถวายสัตย์ปฎิญาณทำดีด้วยกาย นั่งสมาธิทำดีด้วยใจ
บำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวมร่วมกันปลูกต้นไม้ ต้นราชพฤกษ์
                              
                                                                          ( ภาพกิจกรรม )

น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
วันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2559
นายบุญล้อม ไชยสิงห์ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
นำคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
ร่วมลงนามถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร
ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
                              
                                                                          ( ภาพกิจกรรม )
23  ตุลาคม  วันปิยมหาราช
วันที่  23  ตุลาคม 2559
นายบุญล้อม ไชยสิงห์ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
นำคณะผู้บริหาร ครูร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมรูป
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช
ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองสรวง

                              
                                                                          ( ภาพกิจกรรม )

โครงการสร้างความเข้มแข็ง ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
วันที่ 16 - 17 กันยายน 2559
นายบุญล้อม ไชยสิงห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
นำทีมงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการทำงาน
กับทีมงานโรงเรียนในสังกัด สพม 27
                              
                                                                          ( ภาพกิจกรรม )มสว.ร่วมใจบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ
วันที่ 13 กันยายน 2559
นายบุญล้อม ไชยสิงห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
นำคณะครู นักเรียนร่วมกันบริจาคโลหิต
โดยมีเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ดมารับบริจาค
ณ หอประชุมโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
..ขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมเสียสละอันยิ่งใหญ่ในครั้งนี้
                                                                          ( ภาพกิจกรรม )
ค่ายคณิตศาสตร์  MATH CAMP # 7
วันที่ 3 กันยายน 2559
โรงเรียนเมืองสรวงวิทยาร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
จัดโครงการ MATH CAMP # 7

                                                                        ( ภาพกิจกรรม )โครงการปกป้องสถาบัน และสร้างความปองดองสมานฉันท์
วันที่ 2 กันยายน 2559
นายบุญล้อม ไชยสิงห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
นำบุคลากร นักเรียนร่วมกิจกรรม
โครงการปกป้องสถาบัน และสร้างความปองดองสมานฉันท์
โครงการพลังเยาวชน เพื่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม
นายณัฐธร ไชยศรี นายอำเภอเมืองสรวง เป็นประธานในพิธี
ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองสรวง
                                                                                     ( ภาพกิจกรรม )


กีฬาสีปีการศึกษา 2559
วันที่  24  สิงหาคม  2559
นายนิติศาสตร์ คำชาย ประธานกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา ให้เกียรติเป็นประธานเปิดกีฬาสีภายในโรงเรียนเมืองสรวงววิทยา
ประจำปีการศึกษา 2559
ขอบคุณครูมาโนชญ์ ผลเกิด ครูวิรัช คำแฝง ครูวัชรา คำรพ
ที่มอบเงินสนับสนุนการจัดการแข่งขัน
ครูจุฑามาศ มนตรี และเพื่อน ที่มอบอุปกรณ์กีฬาในการจัดการแข่งขัน
ขอบคุณสถานีตำรวจภูธรเมืองสรวงที่อำนวยความสะดวก
ให้กับขบวนนักกีฬาและกองเชียร์

(ภาพกิจกรรม 1(ภาพกิจกรรม 2(ภาพกิจกรรม 3)
โครงการป้องกันและแก้ปัญหา การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร
วันที่ 19 สิงหาคม 2559
โรงเรียนเมืองสรวงวิทยาร่วมกับสำนักปลัดเทศบาล
งานสวัสดิการเทศบาลตำบลเมืองสรวง
จัดโครงการป้องกันและแก้ปัญหา การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร
ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 160 คน

                                                                                   (ภาพกิจกรรม)
วัฒนธรรมเฉลิมราช วิทยาศาสตร์ไทย ก้าวไกลใน... อาเซียน
วันที่ 18 สิงหาคม
นายบุญล้อม ไชยสิงห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
เป็นประธานเปิดงานวัฒนธรรมเฉลิมราช
วิทยาศาสตร์ไทย ก้าวไกลใน... อาเซียน

                                                                                     (ภาพกิจกรรม)


อบรมวินัยจราจร
วันที่ 17 สิงหาคม 2559
โรงเรียนเมืองสรวงวิทยาร่วมกับ สถานีตำรวจภูธรเมืองสรวง
โดย พ.ต.อ.ชาญเดช ศรีสังข์ ผกก.สภ.เมืองสรวง
และ พ.ต.ท.สุภาพ หารี รอง ผกก.ป.สภ.เมืองสรวง
ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยจราจร ขอปฏิบัติในการใช้รถใช้ถนน
และการกวดขันการสวมหมวกกันน๊อค 100 เปอร์เซ็น
ในวันที่ 16 กันยายน 2559
                                                        (ภาพกิจกรรม)ปลูกป่าถวายแม่ของแผ่นดิน
วันที่ 12 สิงหาคม 2559
โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา ร่วมกับเทศบาลตำบลเมืองสรวง
สภาเด็กและเยาวชน เทศบาลตำบลเมืองสรวง
สถานีตำรวจภูธรเมืองสรวง
นำคณะครู นักเรียน ร่วมปลูกป่าชุมชน
ณ ดอนปู่ตาโนนเมือง ตำบลเมืองสรวง
เนื่องในโอกาส วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2559
                                                       (ภาพกิจกรรม)วันแม่แห่งชาติ
วันที่ 12 สิงหาคม 2559
นายบุญล้อม ไชยสิงห์
ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
นำคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา
ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
เนื่องใน กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
ณ หอประชุมอำเภอเมืองสรวง
                                                        (ภาพกิจกรรม)

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
วันที่ 11 สิงหาคม 2559
นายบุญล้อม ไชยสิงห์
ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
นำคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน
ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
เนื่องใน กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
ณ หอประชุมโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
                                                       (ภาพกิจกรรม)

รับมอบธงลูกเสือต้านภัยยาเสพติด
วันที่ 9 สิงหาคม 2559
กองลูกเสือโรงเรียนเมืองสรวงวิทยาให้การต้อนรับคณะกรรมการ
ติดตามประเมินผลการจัดกิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด
ในพิธิรับมอบธงลูกเสือต้านภัยยาเสพติด
                                                                        (ภาพกิจกรรม)ร่วมรณรงค์ออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนุญและประเด็นเพิ่มเติม
ในวันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2559

วันที่ 27 กรกฏาคม 2559
นายบุญล้อม ไชยสิงห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
นำบุคลากร นักเรียนร่วมเดินรณรงค์ออกเสียงประชามติ
ร่างรัฐธรรมนุญและประเด็นเพิ่มเติม
ในวันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2559 เวลา 08.00-16.30 น.
โดยมีนายณัฐธร ไชยศรี นายอำเภอเมืองสรวง
เป็นประธานในการเดินรณรงค์
                                                                           (ภาพกิจกรรม)ทำบุญถวายต้นเทียนและผ้าอาบน้ำฝน เนื่องในวันเข้าพรรษา
วันที่ 15 กรกฏาคม 2559
นายบุญล้อม ไชยสิงห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
นำคณะครู บุคลากร นักเรียนโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
ถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝนและสังฆทาน ณ วัดบ้านหว่านไฟ
วัดบ้านบ้านป่ายางวนาทิพย์ วัดบ้านหนองผือโนนค้อ วัดบ้านเมืองสรวงใหญ่
เนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา
                                                                           (ภาพกิจกรรม)
อีกหนึ่งรางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
วันที่ 6 กรกฎาคม 2559
นายบุญล้อม ไชยสิงห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา นำคณะครู นักเรียน
ร่วมการแข่งขันในโครงการเย็บร้อยค่อยจีบประดิษฐ์ใบตอง ระดับชาติ ครั้งที่ 7
ในครั้งนี้โรงเรียนเมืองสรวงวิทยาได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1
การแข่งขันวิจิตรตระการกรองร้อยกระเช้าใบตอง ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

   (ภาพกิจกรรมวันแข่ง)                      (ภาพกิจกรรมวันรับโล่ห์รางวัล)
วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
วันที่ 1 กรกฎาคม 2559
โรงเรียนเมืองสรวงวิทยาจัดกิจกรรมที่เป็นการระลึกถึง
พระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
โดยจัดพิธีเดินสวนสนาม และกล่าวทบทวนคำปฏิญาณ
                                                                           (ภาพกิจกรรม)
วันสุนทรภู่ ปีการศึกษา 2559
วันที่ 24 มิถุนายน 2559
โรงเรียนเมืองสรวงวิทยาจัดกิจกรรม วันสุนทรภู่ ปีการศึกษา 2559
เพื่อระลึกถึงวันคล้ายวันเกิดของพระสุนทรโวหาร(สุนทรภู่)
ผู้ซึ่งมีผลงานด้านบทกลอนที่มีคุณค่าแก่แผ่นเป็นจำนวนมาก
โดยยูเนสโกประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติและได้ประกาศยกย่อง
สุนทรภู่ให้ เป็นบุคคลผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมระดับโลก
                                                                           (ภาพกิจกรรม)


26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก
โรงเรียนเมืองสรวงวิทยาร่วมกับ
หน่วยงานราชการ เอกชน ประชาชน
อำเภอเมืองสรวง ร่วมงานวันต่อต้านยาเสพติดโลก
ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองสรวง
ในการนี้ได้จัดขบวนนักเรียนเดินรณรงค์ ต่อต้าน การเสพ การขาย
และไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดทุกชนิด
                                                                           (ภาพกิจกรรม)
วันที่ 20 มิถุนายน 2559
นายบุญล้อม ไชยสิงห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
นำคณะผู้บริหาร ครู ให้การต้อนรับ นายโกศล ฐานะ
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27
ในการประเมินวิทยฐานะ ครูเชี่ยวชาญ
ในโอกาสนี้ได้กรุณาพบปะและให้โอวาทแก่นักเรียน
                                                                           (ภาพกิจกรรม)

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559
วันที่ 16 มิถุนายน 2559
นายบุญล้อม ไชยสิงห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
เป็นประธานในพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559
โดยมีทั้งศิษย์ปัจจุบันและศิษย์เก่าเข้าร่วมในพิธีไหว้ครู
ณ หอประชุมโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
                                                                           (ภาพกิจกรรม)
โครงการสาน - สร้าง - เสริมสุขแรงงานไทย
วันที่ 15 มิถุนายน 2559
นายบุญล้อม ไชยสิงห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
นำคณะครู นักเรียน ร่วมออกร้าน จัดนิทรรศการ
นำเสนอโครงงานการจัดสวนในภาชนะ
ในกิจกรรมโครงการสาน - สร้าง - เสริมสุขแรงงานไทย
ณ วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด
                                                                           (ภาพกิจกรรม)

การประเมินผลการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
วันที่ 14 มิถุนายน 2559
นายบุญล้อม ไชยสิงห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
นำคณะผู้บริหาร ครู นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน
ให้การต้อนรับ นายถวาย เจริญกรศรี รองผู้อำนวยการ สพม. 27
และคณะ ในการการประเมินผลการ
ดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
                                                                       (ภาพกิจกรรม)วันที่ 3 มิถุนายน 2559
โรงเรียนเมืองสรวงวิทยาจัดกิจกรรมการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2559
ในงานนี้ได้มีกิจกรรมมอบทุนการศึกษา ภาคบ่ายจัดอบรมคุณธรรม และ
กิจกรรม บิ๊กคลีนนิ่งเดย์ (Big Cleaning Day)

                                                                                              (ภาพกิจกรรม)โครงการ โรงเรียนจัดการสิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา 2559
วันที่ 1 พฤษภาคม 2559
โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา ร่วมกับเทศบาลตำบลเมืองสรวง
จัดกิจกรรมโรงเรียนจัดการสิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา 2559
ในการนี้ได้รับสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินโครงการ 15,000 บาท
                                                                                            (ภาพกิจกรรม)

วันที่ 26 พฤษภาคม 2559 เวลา 11.00 น.
นายโกศล ฐานะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27
นำ นายบุญล้อม ไชยสิงห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
นายอนุสรณ์ อ่อนสองชั้น นางพินนะรัตน์ อ่อนสองชั้น และนักเรียนโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
เข้าพบนายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผวจ.ร้อยเอ็ด
นายชยันต์ ศิริมาศ รอง ผวจ.ร้อยเอ็ด และนายธนวัฒน์ พลอยโสภณ รอง ผวจ.ร้อยเอ็ด
เพื่อนำเสนอผลงานผลงานนักเรียนและมอบไว้เป็นที่ระลึก
                                                                                                  (ภาพกิจกรรม)


วันที่ 22 - 23 พฤษภาคม 2559
โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  จัดกิจกรรม

Development of English and ASEAN languaes
for Communication and Learning to ASEAN community

การพัฒนาภาษาอังกฤษ และภาษาอาเซียน
เพื่อการสื่อสาร และ การเรียนรู้สู่ประตู่อาเซียน

ค่ายวิชาการปรับพื้นฐานทางการเรียน
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๑ พฤษภาคม ๑๔๔๙
วันที่ ๙ พฤษภาคม ๑๔๔๙
นายบุญล้อม ไชยสิงห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
เป็นประธานในพิธีเปิดค่ายวิชาการปรับพื้นฐานทางการเรียน
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙


พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา
มัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2558
วันที่ 25 มีนาคม 2559
นายบุญล้อม ไชยสิงห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
เป็นประธานพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา
มัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2558

เข้าค่ายกิจกรรมในเครื่องแบบ ปีการศึกษา 2558
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559
โรงเรียนเมืองสรวงวิทยาเข้าค่ายกิจกรรม
ลูกเสือ ยุวกาชาด และผู้บำเพ็ญประโยชน์
โดยปีนี้เป็นการเข้าค่ายภายในโรงเรียนแบบไปกลับอันดับที่ 6 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ระดับชั้นม 1-3
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ ๖๕
วันที่ 31 มกราคม 2559
นายบุญล้อม ไชยสิงห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
นำคณะครู นักเรียน ร่วมการแข่งขันการจัดกระทงธุปเทียนแพ
ในครั้งนี้โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
ได้อันดับที่ 6 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ระดับชั้นม ๑-๓