บทที่ 9 การสร้างแบบฟอร์ม(form)

     ในปัจจุบันนี้เว็บไซต์ส่วนมากมักจะให้ผู้เข้าชมมีส่วนร่วม เช่น การให้พิมพ์ประวัติข้อมูล แสดงความคิดเห็น ทำแบบสอบถาม หรือให้สมัครสมาชิกกับทางเว็บไซต์เป็นต้น ซึ่งองค์ประกอบในฟอร์ม (Form) โดยจะต้องทำงานควบคู่กับการซึ่งเป็นความรู้ในระดับสูงที่สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ตามต้องการ

ความหมายของฟอร์ม (Form)
      ฟอร์ม (Form) จัดเป็นองค์ประกอบอย่างหนึ่งบนเว็บเพจซึ่งมีหน้าที่รับข้อมูลต่างๆจากผู้เข้าชน โดยภายในฟอร์มจะประกอบด้วยส่วนที่ใช้ในการรับข้อมูลซึ่งอยู่หลายชนิด เช่น Text, field, Button, Checkbox, List, Menu เป็นต้น

การใช้บริการฟอร์มสำเร็จรูป
     
หากไม่ต้องการสร้างฟอร์มขึ้นมาเอง สามารถใช้บริการจากเว็บไซต์ในอินเตอร์เน็ตซึ่งมีฟอร์มสำเร็จรูปให้เลือกมากมาย เพียงแค่สมัครสมาชิกและทำตามขั้นตอนของเว็บไซต์ที่ให้บริการได้เลย
      นอกจากฟอร์มสำเร็จรูปที่มีให้บริการแล้ว ยังมีฟอร์มสำหรับส่งอีเมล์ (Form-to-mail), ห้องสนทนา (Chat room), สมุดเยี่ยม (Guestbook), เว็บบอร์ด (Web board), แบบสอบถาม (Poll) เป็นต้น โดยผู้เขียนขอแนะนำเว็บไซต์ให้บริการดังนี้

คลิกหัวข้อเพื่อเข้าสู่เนื้อหาครับผม