บทที่ 8 การสร้างเว็บเพจด้วยไฮเปอร์ลิงค์เชื่อมโยงระหว่างเว็บ

 

    ไฮเปอร์ลิงก์ HyperlinK หรือที่เรียกว่า “ ลิงก์” เป็นการเชื่อมโยงเว็บไซต์บนอินเตอร์เน็ตจากจุดหนึ่งไปยังจุดหนึ่งหรือเชื่อมต่อเข้าสู่อีเมลของ Webmaster เพื่อติดต่อสื่อสารกัน

การเชื่อมโยงในลักษณะนี้นับว่ามีประโยชน์อย่างมาก
เนื่องจากทำให้ผู้เข้าชมสามารถเข้าถึงขอมูลและเนื้อหาทุกหน้าเว็บเพจภายในเว็บไซต์ของเราได้

ส่วนประกอบของไฮเปอร์ลิงก์
ในการทำงานของโฮเปอร์ลิงก์มีสาวนประกอบดังนี้

1. ต้นทาง (Source Anchor)
     ต้นทางหมายถึง ส่วนประกอบบนเว็บเพจที่เป็นจุดลิงก์ ซึ่งเมื่อเลื่อนเมาส์ไปชี้พลอยเตอร์จะเปลี่ยนเป็นรูปมือ และเมือคลิกเลื่อนหน้าเว็บเพจหรือข้อมูลปลายทางจะปรากฏขึ้นมา ซึ่งอาจเป็นข้อความหรือรูปภาพ

2.ปลายทาง (Destination Anchor)
     ปลายทาง (Destination Anchor) หมายถึง เนื้อหาข้อมูลต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นข้อความหรือรูปภาพ ซึ่งถูกเรียกให้ปรากฏขึ้นมาเมื่อมีผู้ชมคลิกที่ลิงก์ต้นทาง ซึ่งลิงก์ปลายทางแบ่งได้เป็นหลากหลายรูปแบบดังนี้

     - ตำแหน่งเฉพาะบนเว็บเพจ คือการสั่งให้เบราเซอร์เปิดเว็บเพจพร้อมทั้งเลื่อนไปยัง ตำแหน่งที่ระบุไว้โดยทันที

     - เว็บเพจหรือเว็บไซต์ โดยส่วนมากลิงก์บนเว็บเพจจะใช้สำหรับเปิดไปยังหน้าเว็บเพจอื่นภายในเว็บไซต์เดียวกัน หรือเปิดไปยังหน้าเว็บไซต์อื่น

     - ไฟล์เอกสารอื่น สามารถสร้างลิงก์ไปยังเนื้อหาหรือข้อมูลต่างๆ บนอินเตอร์เน็ตได้ หากรู้ตำแหน่งที่อยู่ โดยวิธีการกทำงานของเบราเซอร์จะขึ้นอยู่กับประเภทของไฟล์เหล่านั้น

     - คำสั่งส่งอีเมล คือการสั่งให้เปิดโปรแกรมอีเมลบนเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ชม เพื่อเตรียมเขียนข้อความส่งอีเมล

     - การรันโปรแกรมจาวาสคริปต์ สำหรับใช้ในการโตตอบเว็บเพจ การปิดวินโดว์เบราเซอร์การเปิดลิงก์เป็นวินโดว์ใหม่ แบบป๊อบอัพ