บทที่ 7 การแบ่งหน้าเว็บเพจด้วยเลเยอร์

     แม้ว่าจะจัดองค์ประกอบต่าง ๆ น การจัดวาง ข้อความและรูปภาพภายในหน้าเว็บเพจให้ดูสวยงาม แต่เมื่อลงเมื่อสร้างจริง ๆก็ใช่ว่าจะเป็นไปตามรูปแบบที่ตั้งใจไว้ ดังนั้นนอกจากจะใช้ตารางในการจัดวางตำแหน่งองค์ประกอบต่าง ๆแล้วยังมีเครื่องมืออีกอย่างหนึ่งที่ใช้ออกแบบเว็บเพจนั้นคือ เลเยอร์

 

Layer

     ใช้ในการกำหนดค่าตำแหน่งส่วนประกอบที่เราจะวาง เมื่อลากเลเยอร์ระบุตำแหน่งในหน้า Document แล้ว เราจะใส่ข้อความ, รูปภาพ,Plugin , Flash หรือแม้แต่ใส่เลเยอร์ซ่อนอยู่ข้างในอีกชั้นก็สามารถทำได้ และยังสามารถกำหนดว่าจะให้แสดงหรือไม่ให้แสดงก็ได้ส่วนมากจะใช้เป็นเทคนิคพิเศษต่างมากกว่านำมาใช้ทั่วไป เพราะเลเยอร์ใช้กับ Internet Explorer ไม่มีปัญหาแต่ส่วนมากจะมีปัญหากับ Netscape เรื่องตำแหน่งที่วางส่วนมากตำแหน่งจะผิดพลาดและซ้อนทับกัน ในการออกแบบเวบในปัจจุบันจะใช้ตารางช่วยในการออกแบบเป็นหลักและเลเยอร์จะเป็นลูกเล่นที่เพิ่มเข้ามาเท่านั้นเอง

 

คลิกหัวข้อเพื่อเข้าสู่เนื้อหาครับผม