บทที่ 4 การใส่รูปภาพบนเว็บเพจ

     ภายในเว็บเพจของเรานอกจากจะมีเนื้อหาที่มีประโยชน์แก่ผู้เข้าชมแล้ว หากมีการเพิ่มรูปภาพกราฟิกต่าง ๆ ก็จะช่วยให้เว็บเพจมีสีสันสวยงามน่าสนใจมากยิ่งขึ้น ดังนั้นเราจะเห็นได้ว่าเว็บไซต์จำนวนมากจึงนิยมนำรูปภาพใช้ตกแต่งและอธิบายเนื้อหาเพื่อให้ผู้อ่านได้เห็นภาพและเข้าใจเนื้อหามากขึ้นข้อพิจารณาในการเลือกใช้รูปภาพ ในการนำภาพมาประกอบข้อความบนเว็บเพจนั้น ควรพิจารณาและเลือกรูปภาพที่นำมาใช้ให้เหมาะสม โดยมีข้อพิจารณาดังนี้
  • ไม่ควรเน้นรูปภาพภายในเว็บเพจมากจนเกินไป ควรจะมีข้อความและรูปภาพที่สมดุลกัน
  • การใช้รูปภาพที่เป็นไฟล์ขนาดใหญ่จะทำให้การดหลดเว็บเพจใช้เวลานานกว่าจะแสดงภาพ ดังนั้นจึงควรใช้ภาพที่มีพอเหมาะกับสิ่งที่เราต้องการสื่อกับผู้ชม หรืออาจใช้โปรแกรมทางด้านกราฟิก เช่น Photoshop หรือ Fireworks ทำการลดขนาดภาพ ก่อนนำมาลงบนเว็บเพจได้
  • ในปัจจุบันการนำรูปภาพลงเว็บเพจควรคำนึงถึงที่มาและลิขสิทธิ์ของรูปภาพนั้นด้วย แต่บางเว็บไซต์ก็มีการแจกรูปภาพให้ฟรี ซึ่งสามารถนำมาใช้งานได้โดยไม่ต้องเสียลิขสิทธิ์
  • ควรเลือกใช้ภาพที่มีโทนเดียวกันกับส่วนประกอบอื่นภายในเว็บเพจเพื่อความกลมกลืนไม่แตกต่างมากนัก
     ชนิดของรูปภาพที่ใช้ในเว็บเพจ ชนิดของรูปภาพที่ใช้ในเว็บเพจมีอยู่ 3 ชนิดด้วยกัน ซึ่งแต่ละชนิดมีรายละเอียดและลักษณะที่แตกต่างกันดังนี้ GIF (Graphic Interchange Format) นับเป็นไฟล์ภาพที่สามารถแสดงผลกับเบราเซอร์ได้ทุกชนิดจึงได้รับความนิยม โดยส่วนมากมักจะใช้ภาพไฟล์ . gif กำหนดฉากหลังหรือพื้นที่ที่โปร่งใส การใช้ทำภาพเคลื่อนไหว(animation) ภาพโลโก้ ภาพตัวอักษรเส้นต่าง ๆ เป็นต้น JPG (Joint Photographic Expert Group) เป็นไฟล์ภาพที่แสดงสีได้ถึง 16.7 ล้านสี เหมาะสำหรับภาพที่ใช้สีจำนวนมาก ภาพที่มีการไล่ระดบสีอย่างต่อเนื่องหรือภาพถ่ายทั่วไป PNG(Portable Network Graphic)เป็นไฟล์ภาพที่ไม่ได้รับความนิยมมากนักเมื่อเทียบกับ Gif, jpg เนื่องจากเป็นรูปแบบใหม่ จึงไม่สามารถแสดงผลได้กับทุกเบราเซอร์
คลิกหัวข้อเพื่อเข้าสู่เนื้อหาครับผม