บทที่ 3 การใส่ข้อความบนเว็บเพจ

    
    ข้อความต่าง ๆ บนหน้าเว็บเพจนับว่าเป็นองค์ประกอบที่มีความสำคัญมาก เนื่องจากข้อความที่ปรากฏบนหน้าเว็บเพจ จะเป็นตัวกลางสื่อความหมายถึงผู้เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ ด้วยเหตุนี้จึงจำเป็นต้องจัดว่างข้อความเนื้อหาต้อง ๆ บนเว็บเพจให้เหมาะสมสวยงาม เพื่อเป็นสิ่งดึงดูดให้มีผู้เข้าชมเว็บไซต์ของเรามาก ๆ เริ่มใส่ข้อความในเว็บเพจ ในเว็บเพจแต่ละหน้านั้น จะประกอบด้วยเนื้อหาที่หลากหลายด้วยกัน เช่นข่าวสาร สังคม การเมือง บันเทิง เกม เป็นต้น ในการใส่ข้อความสามารถพิมพ์ลงในเว็บเพจได้เลย เหมือนโปรแกรมที่เกี่ยวทางด้านพิมพ์งานหรือเอกสาร (word processor ) เช่น Microsoft office เป็นต้นโดยมีขั้นตอนดังนี้

คลิกหัวข้อเพื่อเข้าสู่เนื้อหาครับผม
จจจจจจจจจจ