บทที่ 2 ส่วนประกอบหน้าจอโปรแกรม

      โปรแกรม Dreamweaver MX มีลักษณะ หน้าต่างการทำงานเป็นแบบลอยตัว ( Floating ) ประกอบด้วยส่วนการทำงานต่างๆ คือ 

รูปที่ 1 แสดงส่วนประกอบของหน้าต่าง Dreamweaver MX 2004

1. แถบไตเติ้ลบาร์ (Title bar) คือ ส่วนที่แสดงชื่อโปรแกรมที่กำลังเปิดใช้งาน

ปุ่ม Close ปิดหน้าต่าง

ปุ่ม Minimize ย่อหน้าต่างลง

ปุ่ม Maximize ขยายหน้าต่างเต็มจอภาพ

ปุ่ม Restore คืนสภาพหน้าต่าง


2. แถบคำสั่งเมนู (Menu Bar) คือ ส่วนที่รวมคำสั่งการทำงานและคำสั่งคีย์ลัด

File จัดการเปิด ปิด บันทึกข้อมูล

Text การจัดการข้อความ

Edit จัดการหน้าเว็บเพจ คัดลอก วาง

Command คำสั่งในการจัดการ HTML

View มุมมองของเครื่องมือ

Site จัดการเว็บเพจ

Insert แทรกรูปภาพ ตาราง Flash

Window ซ่อน / แสดง เครื่องมือต่างๆ

Modify จัดการ แก้ไข ค่าต่างๆ

Help ตัวช่วยแนะนำ