บทที่ 10 การเตรียมตัวและอัพโหลดเว็บเพจ

 

    เมื่อเราสร้างและออกแบบเว็บไซต์เสร็จสมบูรณ์แล้วขั้นตอนต่อไปคือการอัพโหลดขึ้นสู่เว็บเซิร์ฟเวอร์เพื่อเผยแพร่เว็บไซต์ของเราให้เป็นที่รู้จัก

คลิกหัวข้อเพื่อเข้าสู่เนื้อหาครับผม

แนะนำเว็บไซต์ที่ให้บริการพื้นที่ฟร