บทที่ 1 การติดตั้งโปรแกรม

1. ใส่แผ่นซีดีรอมที่มีโปรแกรมนี้บรรจุอยู่
2. คลิกขวาที่ปุ่ม Start เลือกคำสั่ง Explore
3. ไปที่ตำแหน่งของข้อมูลในแผ่นซีดีรอมบรรจุอยู่ ดังภาพ

4. ดับเบิ้ลคลิกไฟล์ Dreamweaver MX Installer

 

     

5. คลิก Next ดังภาพ

 

6. คลิกปุ่ม Yes เพื่อยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงของโปรแกรม

 

7. กรอกรายละเอียด พร้อมกับ Serial Number ให้ถูกต้อง

 

8. เลือกไดร์ฟเพื่อเก็บโปรแกรมแล้วคลิกปุ่ม Next ดังภาพ

 
8.คลิกปุ่ม Next ไปเลื่อยๆดังภาพ
9. รอสักครู่เพื่อให้โปรแกรมทำการคัดลอกไฟล์ลงเครื่องจนครบ100%
 

10. การลงโปรแกรมก็เสร็จสิ้น แต่ยังไม่สามารถใช้งานได้ จำเป็นต้องลงโปรแกรม Set ภาษาไทยเสียก่อนจึงจะใช้การได้
                                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                                          หน้าหลัก