การสร้างเว็บไซต์ด้วย
Macromedia
Dreamweaver Mx  2004   

Macromedia Dreamweaver MX 2004

          โปรแกรมที่ใช้ในการสร้างเว็บไชต์ที่สามารถสร้างเว็บไซต์ที่สวยงามได้อย่างง่ายดายไม่ยุ่งยากอีกทั้งยังมีลูกเล่น ต่างๆ
ที่น่าสนใจ และเป็นโปรแกรมที่มีความง่าย ในการสร้างเว็บเพจ  (Web Page) ง่ายในการบริหารจัดการเว็บไซต์ให้สวยงาม
ได้อย่างง่ายดายไม่ยุ่งยาก
 
          เนื้อหาภายในเว็บนี้จะเป็นการสอนการสร้างเว็บไชต์ โดยใช้โปรแกรม Dreamwerver ตั้งแต่การเตรียมตัวก่อนสร้างเว็บไชต์ ทำความรู้จักเครื่องมือต่าง ๆ การสร้างข้อความ การใส่รูปภาพ การสร้างตาราง การสร้างลิงค์เชื่อมโยง การใช้เทคนิคเสริมต่างๆ
           รวมไปถึงการอัพโหลดเว็บไชต์ดดังนั้นเว็บไชต์นี้จึงเหมาะสำหรับผุ้เริ่มต้นออกแบบเว็บไชต์ สามารถทำตามขั้นตอนในเว็บเพจและมีรูปภาพประกอบคำอธิบายเพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจมากยิ่งขึ้น

     

    
 
                                                                                     E-mail:anusong_101@hotmail.com